Släkten Rissler från Risnäs

 

Torpet Risnäs
Risnäs torp var ursprungligen en fäbod under Brunne by och förvärvades av inflyttade finska svedjebönder.
Torpet finns kvar men den ursprungliga byggnaden har ersatts av en ny, sannolikt någon gång under 1700-talet.
Av det ursprungliga torpet kan man i dag finna några grundstenar, övervuxna av rabarber och annat, ca. 15 meter framför dagens "Risnäs torp".

Position Lat: N 62º 40' 41.19" Long: E 17º 34' 24.11.

I dag finns det en by som heter Risnäs och som ligger inte långt från där torpet ligger.
På Risnäs torp föddes år 1701 en son Pehr som fick möjlighet att utbilda sig till präst. Han skulle enligt den tidens sed ha hetat Pehr Ersson (Eriks son efter pappa Erik Önnesson) men som präst var han väl nödgad att ta sig ett "finare" namn och valde, med en koppling till Risnäs, namnet Petrus Erici Rissler.

Hans halvsyster Catharina (gift Norberg) tog sig också namnet Rissler vilket troligen var ett unikt beteende för en ung kvinna på den tiden. Hon fick sedermera en son som liksom sin morbror blev präst och tog sig namnet Rizén , även det med en anspelning på hemorten Risnäs.
Catharina och hennes man Jonas Norberg löste år 1744 ut hennes bröder ur torpet Risnäs och i början av 1800-talet ägdes merparten av Risnäs by av tre ättlingar Norberg.

Åter till startsidan Trad   Tillbaka till föregående sida